CATALOGUE SEAKEY

1. Catalogue khóa điện tử Seakey 2021

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÓA THẺ TỪ KHÁCH SẠN

1. Phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey Mifare V1

2. File SDK phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey V1

      3. Phần mềm quản lý khóa thẻ từ khách sạn Seakey Miafre V2

FILE BẢN VẼ KHÓA SEAKEY

1. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F39B

2. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F30R

3. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F23B

4. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F33B

5. Bản vẽ đục lộ khóa vân tay F25B