Trung tâm báo cháy báo trộm NETWORX NX-4

Giá: 3.300.000 VNĐ

– Kiểm soát 4 vùng độc lập và có thể nâng cấp mở rộng vùng kiểm soát lên 8.
– Thông báo đến 3 số điện thoại khi có tín hiệu báo động hoặc báo cháy.
– Kết nối tối đa 24 bàn phím để điều khiển.

Hỗ trợ tư vấn, mua hàng miễn phí:
Hotline: 0931.23.23.26 - 0931.23.23.37
(Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7)